Posts in the asiakkuudet category

Useimmissa ammattikorkeakouluissa on havahduttu huomaamaan, että asiakkuuksien kehittäminen on toiminnan ydintä tulevaisuutta ajatellen. Osittain tähän on syynä julkisen rahoituksen väheneminen, mutta myös asiakkailtamme tulevat, perinteisiä toimintamalleja haastavat vaatimukset ja toiveet.

Ammattikorkeakoulut ovat toki aina olleet tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa, mutta yhteistyö on ollut enemmän satunnaista ja tilannekohtaista, strategisuus ja pitkäjänteisyys ovat puuttuneet. TAMKin strategiassa yhdeksi kaiken toiminnan läpäiseväksi teemaksi nostettiin asiakkuudet ja kumppanuudet. Tämän asian tunnistamisessa ja käytäntöön viemisessä TAMK on varmasti edelläkävijöitä maamme ammattikorkeakoulukentässä.


Kuuntelua herkällä korvalla

Asiakkuusajattelun sisäistäminen ammattikorkeakoulussa ei tapahdu yhdessä yössä. Oman asiantuntemuksen korostamisen ja omaan napaan tuijottamisen sijaan pitäisi katseet suunnata ulospäin. Mitä maailmalla ja Suomessa tapahtuu, mitkä ovat yritysten ja muiden organisaatioiden omien kehittämistoimien painotukset ja mihin nämä organisaatiot mahdollisesti tarvitsevat apua. Kuunteleminen herkällä korvalla, asiakasymmärryksen rakentaminen ja asiakastarpeiden analysointi pitäisi olla koko ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden ydinosaamisaluetta. Yksittäisen toteutuksen sijaan, olipa se sitten laajempi TKI-hanke, täydennyskoulutus tai opiskelijaprojekti, tavoitteena pitää olla asiakassuhteen pitkäjänteinen ja strateginen kehittäminen.
 

Valio Oy on TAMKin kumppani

TAMKin kumppani Horseforfe, yrittäjä Arja Huttunen

Mitä asiakas saa?

Entäpä sitten se asiakas, mitä hyötyä hän saa ja miksi asiakkuutta ja kumppanuutta ammattikorkeakoulun kanssa kannattaa rakentaa? Ammattikorkeakoulu ei ole yhden asian liike vaan pystyy antamaan osaamistaan monialaisesti asiakkaan käyttöön. Esimerkiksi lähdemme liikkeelle tuotekehityksestä, mutta tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi osoittautuukin yrityksen henkilöstön työhyvinvointi. Mutta nyt ei tarvitsekaan lähteä etsimään toista asiantuntijaa tähän tarpeeseen, vaan se löytyy samasta osoitteesta eli ammattikorkeakoulusta.

Rehellisyyden nimissä täytyy myöntää, että ammattikorkeakoulu ei ole aina niin vikkeläliikkeinen kuin yksityinen palvelun tarjoaja. Siksi teemmekin TAMKissa yhdessä asiakkaan kanssa parin kolmen vuoden mittaisen kumppanuusohjelman, jossa määritellään ja aikataulutetaan yhteinen tekeminen. Näin myös ammattikorkeakoulu voi organisoida omat aktiviteettinsa hieman pidemmällä aikajänteellä ja tehtävät voidaan integroida TKI-toiminnan ja opetuksen muuhun suunnitteluun ja toteutukseen.

Kun TAMKin asiakkuus- ja kumppanuustoimintaa sparrattiin yhdessä Stanford Research Instituten kanssa niin lopputulos oli, että TAMKin kannattaa keskittyä erityisesti innovaatioiden tuottamiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen asiakkaillemme. Yrityksillä on yleisesti ottaen nykyhetki hyvin hallinnassa ja siihen ne eivät välttämättä paljonkaan apua tarvitse. Mutta millaisia tuotteita ja palveluita heidän asiakkaansa tarvitsevat jatkossa ja millaisia ovat näitä tarpeita vastaavat uudet tuotesukupolvet? Tämä ei aina olekaan yhtä selvää ja juuri tässä on yhteisen kehittämistyön paikka ja tilaus.

Oiva yhdistää TAMKin ja asiakkaat

Miten tällaisissa monitahoisissa ja pitkäjänteisissä asiakkuuksissa ja kumppanuuksissa sitten pysytään puolin ja toisin kärryillä ja ajan tasalla? Tätä varten TAMK yhdessä kumppaninsa Gemilo Oy:n kanssa on kehittänyt Oivan, sosiaalisen median periaattein toteutetun asiakkuusjärjestelmän (CRM).

Oivan myötä TAMKista on tullut oivallinen ammattikorkeakoulu, joka saattaa yhteen asiakkaamme, opettajat, opiskelijat ja tarvittaessa myös muiden korkeakoulujen asiantuntijat. Oiva yhdistää tekemiset ja tekijät rakentaen samalla avoimempaa työyhteisöä ja yhteistyötä, joka ulottuu kauas kampusalueemme ulkopuolelle. Siksi asiakkaita ja kumppaneita!

 

Teksti: Esa Ala-Uotila, TAMKin asiakkuusjohtaja