Posts in the Huussi category

Tiesitkö, että tuotat vuodessa keskimäärin 500 litraa virtsaa? Se riittäisi lannoittamaan 500 m² peltoa. 500 m² riittää tuottamaan kaurat aamupuuroosi jopa kahdeksaksi vuodeksi. Tosiasiassa jokaisen aikuisen on mahdollista tuottaa lähes 100 % oman ravintonsa vaativa määrä lannoitetta. Virtsa on ravinnerikas lannoite, sillä se sisältää samassa suhteessa typpeä, fosforia ja kaliumia, kuin kaupalliset lannoitteet. Tästä virtsan mahdottoman mahtavasta, mutta varsin alihyödynnetystä lannoitetehosta ponnistaa Biourea – innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 2015–2016 -hanke, jossa TAMK on osatoteuttajana.

Laura Puurunen ja TAMKin yliopettaja Eeva-Liisa Viskari testasivat Keko rankkasateessa kesällä Tammerfestissä.

Laura Puurunen ja TAMKin yliopettaja Eeva-Liisa Viskari testasivat Keko-kuivakäymälää rankkasateessa kesällä Tammerfestissä.

Olen englanninkielisen Environmental Engineering -linjan opiskelija, ja olen työskennellyt TAMKin harjoittelijana Biourea-hankkeessa kesän ajan. Työhöni on kuulunut pääasiallisesti huolehtia kahden ekologisen mobiilikuivakäymälän, Kekon, kanssa tehdyistä virtsankeruu- ja tiedotusmatkoista kesätapahtumiin pääasiassa Pirkanmaalla. Hankkeessa käytössä oleva kuivakäymälä ja vedetön pisuaari ovat virtsan erottelevia malleja, joilla virtsa saadaan talteen.

Kekot on suunnitellut arkkitehti Riikka Pylvänen, ja ne ovat kiertäneet Suomen kesässä vuodesta 2014.  Tänä kesänä Kekojen kiertäessä Biourea-hankkeen puitteissa, tapahtumissa kävijöitä on tiedotettu ravinnekierrosta ja virtsan lannoitekäytöstä, ja kerrottu käynnissä olevasta hankkeesta. Palaute on ollut monen käyttäjän ennakkoluuloista huolimatta lähes ainoastaan positiivista.

Käyttäjiä ekologisilla mobiilikuivakäymälöillä on kesätapahtumien aikana ollut yhteensä yli 2500, ja virtsaa on niistä saatu kerättyä noin tuhat litraa.  Tänä vuonna kerätty virtsa päätyy hankkeen myötä ensi kesänä sopimusmaanviljelijöiden peltoon lannoitteeksi. Maailman terveysjärjestön WHO:n suositusten mukaan lannoitteena käytettävää virtsaa tulisi vanhentaa kuusi kuukautta, jonka aikana taudinaiheuttajat tuhoutuvat. Tämän ajan virtsaa vanhennetaan myös Biourea-hankkeessa, jonka jälkeen ensi keväänä ja kesänä TAMKin ympäristölabrassa tutkitaan virtsassa vielä mahdollisesti jäljellä olevat patogeenit ja muut taudinaiheuttajat.

TAMKin, Käymäläseura Huussin sekä Suomen Ympäristökeskuksen yhteisen Biourea-hankkeen yksi tavoite on mallintaa virtsan ja käymäläkompostin keräyksen, käsittelyn ja hyötykäytön teknisiä toteutuksia sekä edistää niiden tuotteistamista lannoitevalmisteiksi.

Kaksivuotisen hankkeen aikana pilotoidaan virtsan keräystä, säilytystä, kuljetusta sekä lannoitekäyttöä maanviljelyssä, ja tehdään tarvittavat testit hygieniaan, turvallisuuteen sekä ravinnearvoihin liittyen. Hankkeen tavoitteena on myös tehdyn tutkimuksen avulla lisätä tietoisuutta virtsan lannoitekäytöstä ja osaltaan edistää lannoitelainsäädännön kehittämistä kestävän kehityksen ja suljetun ravinnekierron huomioivaan suuntaan tuottamalla aiheesta ajankohtaista ja monipuolista tietoa sekä tutkimustuloksia.

Valitettava tosiasia on, että tällä hetkellä Suomen lainsäädännön mukaan ihmisvirtsaa ei saa käyttää lannoitteena kaupallisessa viljelyssä.

Yksi hankkeen tavoitteista onkin luoda perustaa sille, että sekä virtsa että käymäläkomposti saisivat lannoitetyyppinimen, jolloin niitä olisi mahdollista hyödyntää lannoitteina myös kaupallisessa viljelyssä, ja tällä tavoin luoda perustaa resurssitehokkaalle, suljettuun ravinnekiertoon perustuvalle mallille ihmisten tuottamien ravinteiden hyödyntämiselle. On ollut erittäin inspiroivaa ja opettavaista olla mukana hankkeessa, joka pyrkii omalta osaseltaan edistämään erästä erittäin ajankohtaista ja tärkeää teemaa, kiertotaloutta.

Kesällä 2014 Kekoon jonotettiin.

Kesällä 2014 Kekoon jonotettiin.

Lisätietoa hankkeesta voit lukea Käymäläseura Huussi ry:n sivuilta.

Teksti: Laura Puurunen
Kuvat: Käymäläseura Huussi ry

Kirjoittaja on opiskelija Environmental Engineering -koulutusohjelmassa ja harjoittelija Käymäläseura Huussi ry:n, TAMKin ja Suomen Ympäristökeskuksen Biourea – innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 2015–2016 -hankkeessa.