Posts in the johtaminen category

teksti: Kersti Jääskeläinen, EMBA-ohjelmapäällikkö, TAMK EDU, kuva: Freepik.com


Tunnistatko itsessäsi johtajan, kehittäjän tai asiantuntijan, ja sinusta tuntuu, että sinun täytyy panostaa enemmän pysyäksesi työelämän menossa mukana? Oma aktiivisuus kannattaa, mutta joskus uralla etenemiseen ja johtajana onnistumiseen tarvitaan kannustin.

Keskustellessani viimeisen 15 vuoden aikana työni puitteissa tapaamani satojen päälliköiden, johtajien, esimiesten ja asiantuntijoiden kanssa olen havainnut, että radikaalisti muuttuva työelämä on todellisuutta. Yrityselämä ja julkisen sektorin organisaatiot ovat tällä hetkellä jatkuvassa muutosmyllerryksissä. Ihmisten tarpeet muuttuvat ja teknologia kehittyy kovaa vauhtia eteenpäin. Muuttuva työelämä asettaa paineita myös johtamisen muuttumiselle. Useimmat johtamisen ammattilaiset tunnistavat johtamisen muuttuneen monitasoisemmaksi ja epävarmemmaksi. Nykyjohtamisen keskiöön on noussut ihminen – yksilö, joka tekee tulosta ja verkosto, josta löytyy tarvittavaa osaamista.

Johtajan ammatillinen kasvu perustuu itseluottamukseen

Yksi tärkein keino pysyä mukana muutoksessa on oman osaamisen kehittäminen koulutuksen avulla. Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) englanninkielinen johtamisen täydennyskoulutus Executive MBA in International Business –ohjelma, eli tuttavallisemmin eMBA -ohjelma, on tukenut liike-elämän avaintehtävissä työskenteleviä jo 17 vuoden ajan. Todistus koulutuksen suorittamisesta on kirjoitettu noin 350 johtamisen ammattilaiselle, joista kaukaisemmat ovat tulleet Englannista.

Koulutuksen tehtävä ei ole ainoastaan siihen osallistuvan yksilön osaamisen kehittäminen. Haastatellessani koulutukseen osallistuneita, nostivat useimmat tärkeimmäksi tekijäksi johtamisen kasvussa sekä sen ylläpitämisessä itseluottamuksen kasvattamisen. Itseluottamus on johtajan tärkein työkalu, sillä se kannattelee kykyä tehdä vaikeitakin päätöksiä jatkuvasti kehittyvissä toimintaympäristössä. Omasta toiminnasta tietoiseksi tuleminen ja teoreettisen viitekehyksen rakentaminen käytännön ympärille ovat työkaluja, jotka vahvistavat itseluottamusta johtajana. Ammatillisen itseluottamuksen vahvistumisen perustaa luodaan koulutuksessamme myös vertaisoppimisella ja vuorovaikutuksella.

Tämänhetkisen johtamisen huolet liittyvät myös lisääntyneeseen kansainväliseen ja kotimaiseen kilpailuun, entistä nopeampaan tiedonkulkuun, yritysten yhteiskunnallisen vastuun lisääntymiseen, yksilön nousemiseen johtamisen keskiöön, aineettoman liiketoiminnan lisääntymiseen ja aikaisempaa laajempaan verkostotyöskentelyyn. Nämä muutokset ovat varsin hyvin tiedostettuja, mutta niiden vaikutuksia johtajuuteen ei välttämättä vielä tarpeeksi ymmärretä.

Haluamme tarjota opiskelijoillemme parasta

Enemmistöllä opiskelijoistamme on tekninen taustakoulutus, mutta ovat ajautuneet urallaan liiketoiminnan johtotehtäviin. Opiskelijamme kertovat, että TAMKin johtamiskoulutus on yllättänyt heidät työelämälähtöisyydellään. Se keskittyy johtamisen käytäntöihin ja tilanteisiin, joita johtaja kohtaa arjessa. Pitkän työelämäkokemuksensa ansiosta kouluttajamme osaavat huomioida myös nyky-johtamisen muutokset.

Ajantasaisuus ja käytännönläheisyys ovatkin koulutuksemme valtteja. Opit on mahdollista siirtää käytäntöön monialaisesti ja suoraan. Uudenlainen ajatuskulma saattaa helpottaa arkea. Huomioimme aikuisen oppijan ajankäytön rajallisuuden sekä elämän- ja työkokemuksen. Lähdemme siitä, että kaikilla osallistujilla on liike-elämän kokemusta ja osaamista, keskitymme koulutuksessa osaamisen täydentämiseen ja päivittämiseen.

EMBA –johtamiskoulutuksemme vuosittaisesta ryhmästä suurin osa kokee työmarkkina-asemansa parantuneen jo koulutuksen aikana, yli puolet ryhmästä kertoo positiivisesta urakehityksestä koulutuksen päätyttyä. Melkein kaikki siirtyivät uralla eteenpäin viimeistään parin vuoden kuluttua koulutuksen suorittamisesta.

 

Koulutuksenne oppien avulla ammatillinen itsevarmuuteni parani, strategiatyön osaaminen ja sen operatiivinen täytäntöönpano vahvistuivat. Ryhmästä löytyi huikeita tyyppejä ja mahtavaa osaamista ja heiltä oppiminen, sekä ihmisiin tutustuminen oli todella positiivista ja innostavaa!  Hyvällä ajankäytön suunnitelulla selvittiin hyvin, koulutukseen osallistuminen on jopa tukenut ajanhallintaani, kommentoi koulutukseen osallistunut Petri Vähä-Anttila

 

Kiitos opiskelussa heränneiden ideoiden sekä ammattimaisten luennoitsijoiden, olemme uudistaneet organisaatiorakenteemme, rakentaneet yrityksellemme strategian, viestineet sen ja jalkautuskin on onnistunut täydellisesti, totesi koulutuksemme suorittanut Jyrki Hakala.

 

Seuraava eMBA-koulutus käynnistyy elo-syyskuun vaihteessa. Jos olet jo pitkään halunnut uudistaa johtamisosaamistasi, olisi meillä sinulle siihen varteenotettava vaihtoehto. Halutessasi voit tutustua koulutukseemme täällä.

Ehkä nähdään loppukesästä, mutta jos emme, toivotan sinulle herkkiä tuntosarvia ja vahvaa itseluottamusta johtajuudessasi!

 

Kersti Jääskeläinen
EMBA-ohjelmapäällikkö, TAMK

Seija Telaranta

 
Mistä on hyvät johtajat tehty? Johtajuus on aihe, joka on kiinnostanut Seija Telarantaa kauan. Hänen johtamiseen keskittyvän bloginsa ovat löytäneet myös muut, sadan tuhannen lukijan raja ylittyi tänä syksynä.

Aloittaessaan blogin pitämisen Seija Telaranta toimi TAMKissa sosiaali- ja terveysalan johtamisen lehtorina. Nyt eläkkeellä ollessa kirjoituksia syntyy yhä tiuhaan tahtiin, jopa sadan jutun vuosivauhdilla. Kirjoitusten aiheet käsittelevät johtamisen eri teemoja, mutta erityisesti naisjohtajuus on sydäntä lähellä oleva aihe.

Mistä sait idean blogin pitämiseen?

Aloitin bloggaamisen vuonna 2008, silloin se oli täällä vielä aika uutta. Alkuvuosina kirjoituksia syntyi hiljakseen. Opetin silloin johtamista sosiaali- ja terveyspuolella. Opetuksessa pääsin harvoin pintaa syvemmälle eri ilmiöistä. Halusin tietää enemmän ihmisten historiasta, siitä millaisia ihmiset ovat johtajuuden takana. Blogissani on juttuja nyt jo lähes 400, joten aiheita on riittänyt.

Miksi kirjoitat juuri johtamisesta?

Johtamisesta kirjoitan sen takia, että se ollut työni ja kiinnostukseni kohde jo 30 vuotta. Vaikka kirjoitan mielelläni naisjohtajista, en näe että naisten ja miesten johtamistavoissa olisi kovinkaan paljon eroa. On paljon kiehtovia, mielenkiintoisia naisia, joista on johtamisen näkökulmasta kiva kirjoittaa. Suurin osa naisjohtajista, joista olen kirjoittanut, toimii sosiaali- ja terveysalalla, mutta kirjoitan myös muista. Ajankohtaisia naisjohtajia ovat Brasilian presidenttikisaa uudelleen käyvä Dilma Rousseff, ainakin Facebookissa vaalikampanjan aloittanut Hillary Clinton, josta olen kirjoittanut monta juttuja. Työn alla minulla on myös jo toinen juttu GM:n pääjohtajasta suomalaistaustaisesta Mary Barrasta. Lukemalla esikuvista ja menestyneistä johtajista, voi huomata, että ongelmat ja onnistumiset ovat samantapaisia eri tasoilla.

Kenelle kirjoitat?

Lukijani ovat aika paljon sosiaali- ja terveysalan ihmisiä, mutta uskoisin, että lukijoissa on myös muita johtamisesta kiinnostuneita. Olen useiden johtamisen koulutuksissa olleiden opiskelijoideni Facebook-kaveri, ja heiltä saan vinkkejä kiinnostavista henkilöistä. Tulin juuri Lempäälän terveyskeskuksesta juttua tekemästä. Siellä monet esimiehistä ovat minun kouluttamiani. He ovat saaneet siellä valtavasti aikaan, joten halusin tehdä heistä juuri jutun. Ihmiset tykkäävät lukea ihmisistä ja silloin aina tiedän, että jutulla on lukijoita, kun juttuni koskettavat ihmisiä.

Suosituimman juttuni kirjoitin hoivakoti Luhatuulesta, joka on nykyisin Esperi. Olen itsekin tyytyväinen siihen, koska sain puhallettua juttuun mielestäni lämmintä henkeä, minkä siellä koin.

Mistä ideat blogikirjoituksiin tulevat?

Minulla on aiheita aina mielessä, olen ikuinen inspiraatio. Luen lähes kaikki kirjat, jotka käsittelevät johtamisesta. Ideoita kirjoituksiini saan myös lehdistä sekä elävästä elämästä.

Olen nopea kirjoittaja, en kirjoita sellaisesta, joka ei synny, jos joku juttu ei kulje, niin poistan sen. Jos en saa puhallettua juttuun henkeä, en kirjoita silloin. Parhaat tekstini syntyvät tosi nopeasti.

Parhaat hetkesi bloggaajana?

Parhaat hetket ovat niitä, kun tapaan entisiä opiskelijoitani, ja teen heistä haastattelun. Tunnen monien kouluttamieni ihmisten pitkät elämänhistoriat, sillä vedin yhteensä 32 erikoistumisopintojen johtajakurssia. Parhaat hetket bloggaajana ovat niitä, kun näen entisiä opiskelijoita, jotka ovat nyt johtajina. Saan tästä työstä parhaan ilon, kun näen miten innostuneita, iloisia ja työstään nauttivia johtajia opiskelijoistani on tullut.

Millaisia suunnitelmia sinulla on?

Kirjoittaminen innostaa minua jatkuvasti. Blogissani ei ole mainoksia eikä sponsoreita. Teen tätä ihan omaksi ilokseni. Jäätyäni TAMKista eläkkeelle julkaisen nämä jutut myös toisessa blogissani www.puhutaanjohtamisesta.com. Suunnitelmissani on nyt koota blogikirjoituksistani kirja. Olen teemoittanut jo kirjoituksiani eri johtamisen ilmiöiden alle. Toivon, että löydän sille nyt aikaa.

 

Seija Telarannan blogit:

Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
Puhutaan johtamisesta