Posts in the rakennusarkkitehti category

Teksti ja kuvat: Ilona Lähde ja Laura Snirvi, neljännen vuoden TAMKin rakennusarkkitehtiopiskelijat

Rakennusarkkitehtiopiskelijat Ilona Lähde ja Laura Snirvi osallistuivat keväällä 2017  järjestettyyn Hangon Graniittilinnan opiskelijakilpailuun.

Hangossa sijaitsevan Graniittilinnan toiminnallinen ideakilpailu järjestettiin keväällä 2017. Kilpailun järjestäjinä toimivat Suomen arkkitehtiliitto (SAFA), Hangon kaupunki ja kiinteistön omistaja Kiinteistökolmio Oy. Kilpailu oli suunnattu arkkitehtiopiskelijoille, sekä korkeakoulu- ja ammattikorkeakoulujen muotoilu-, rakennus-, sisustus- ja kiinteistöalan opiskelijoille.

Hangon Graniittilinna sataman suunnasta.

Kilpailun tarkoituksena oli etsiä uusia ratkaisuja ja käyttötarkoituksia vuonna 1886 rakennettuun Graniittilinnaan, sekä suunnitella ko. tontille uudisrakennus. Suunniteltavan alueen rakennusoikeus oli 2 500 k-m2. Graniittilinnan kiinteistö sijaitsee voimakkaasti kehittyvällä alueella Hangon satamassa. Aiempia toimijoita kiinteistössä ovat olleet mm. Oy Granit Ab, Suomen Väriteollisuus Oy, Puolustusministeriö, erilaiset kesäkahvilat, yökerho sekä veneiden maahantuontiyritys. Vuonna 2016 kiinteistön osti Kiinteistökolmio Oy.

Tiedon kilpailusta saimme koulutuspäälliköltämme Minna Nyström-Järviseltä ja siihen tutustuttuamme harkitsimme osallistumista. Aluksi kävimme paikan päällä tutustumassa kohteeseen, sillä Hanko oli meille molemmille aivan vieras kaupunki. Tutustuttuamme kauniiseen Graniittilinnaan ja sen merelliseen ympäristöön, syntyi lopullinen päätös osallistua kilpailuun.

 

 

Laura Snirvin ja Ilona Lähteen visualisointi Hangon Graniittilinnasta.

Suunnittelussamme halusimme kunnioittaa vanhaa kivistä Graniittilinnan rakennusta ja suunnittelimme sen rinnalle puisen uudisrakennuksen. Ajatuksena oli sijoittaa kiinteistöön Hangon kulttuuri- ja taidekeskus, joka toimisi hankolaisten ns. olohuoneena. Suunnitteluprosessi lähti liikkeelle tontin käytön suunnittelusta ja uudisrakennuksen massoittelusta. Halusimme säilyttää vanhan rakennuksen pääjulkisivun ennallaan meren suuntaan. Uudisrakennus on mereltä katsottuna huomaamaton, jääden kokonaan Graniittilinnan taakse.

Uudisrakennuksen pääasialliseksi materiaaliksi valitsimme puun, sillä halusimme sen sulautuvan Graniittilinnaa ympäröiviin, alueelle omaleimaisiin makasiinirakennuksiin. Suunnittelussamme keskeisessä roolissa oli parantaa korttelinäkymää saavuttaessa kaupungin keskustasta satama-alueelle, sieltä katsottuna uudisrakennus on suunnitelmassa pääosassa. Näin saimme suunnitelmassamme uuden ja vanhan luontevasti sulautumaan toisiinsa, antaen korttelille kaksi erilaista ilmettä.

Kilpailussa sijoituimme 4 parhaan joukkoon, lunastussijalle. Saimme tuomareilta erityistä kiitosta suunnitelmamme ulkoarkkitehtuurista ja yksittäisistä suunnitteluratkaisuista. Kiinteistökolmio Oy:n toivomuksena oli kuitenkin ”bisnes-henkisempi” ratkaisu. Kilpailuun osallistui 13 työtä, joista 4 parasta palkittiin.

Kilpailun aikana pääsimme hyvin soveltamaan koulussa oppimiamme tietoja ja taitoja, sekä ennen kaikkea omaa osaamistamme. Aikataulutus ja töiden jakaminen oli onnistumisen kannalta erittäin tärkeää, sillä olimme molemmat aloittaneet työharjoittelun eri kaupungeissa. Kolmannen vuoden opiskelijoina meillä oli mielestämme hyvät edellytykset osallistua tämän vaativuustason suunnittelukilpailuun. Kilpailukokemus meidän molempien mielestä oli erittäin positiivinen, antoisa ja opimme paljon uutta. Suosittelemme kaikkia rohkeasti osallistumaan vastaaviin kilpailuihin.

Hangon Graniittilinnan opiskelijakilpailu (Suomen arkkitehtiliitto)

 

Rakennusarkkitehdiksi?

Rakennusarkkitehtikoulutus alkaa uudelleen syksyllä TAMKissa

TAMK järjesti rakennusarkkitehtikoulutuksesta INFO-tilaisuuden auditoriossaan 17.3.2014 kahvitarjoilun kera. Paikalla oli TamRIA:n jäseniä, RIA ry:n edustaja ja muitakin asiasta kiinnostuneita keskustelemassa aiheesta. Koulutusta esittelivät ryhmälle koulutuspäällikkö Jouko Lähteenmäki ja lehtorit Minna Nyström-Järvinen sekä Pekka Väisälä.

Rakennusarkkitehdin nelivuotinen AMK-tutkintokoulutus aloitetaan syksyllä TAMKissa, Helsingin Metropoliassa, Oulun AMK:ssa ja Kuopion Savoniassa. Koulutukseen voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa. Hakuaika koulutukseen päättyy 1.4.2014. Tekniikan ja liikenteen valintakokeessa 2.6. mitataan mm. matemaattisia valmiuksia ja rakennusarkkitehdin soveltuvuuskokeessa 3.6. testataan kolmiulotteista hahmotuskykyä, ideointikykyä, sommittelutaitoja sekä havainnollista esityskykyä.

Jouko Lähteenmäki

Rakennusarkkitehdin opinnot antavat perustan ja kelpoisuuden asetuksen määräämään A-luokan rakennussuunnittelijan ja pääsuunnittelijan tehtäviin. Valmis rakennusarkkitehti (AMK) pystyy hakemaan pätevyyksiä vaadittavan työkokemuksen täytyttyä, ilman teoreettisia lisäopintoja.

He voivat työllistyä suunnittelijoiksi arkkitehti- ja insinööritoimistoihin, pienteollisuuden suunnitteluosastoille, rakennustuoteteollisuuteen ja rakennuttajayritysten, kuntien, sekä julkisyhteisöjen palvelukseen tai sitten itsenäisiksi yrittäjiksi. Infotilaisuudessa kysyttiin, miksi koulutus aikoinaan päätettiin lopettaa vuonna 1994. Lähteenmäki vastasi pitkän kokemuksensa pohjalta, että 90-luvun laman myötä monet rakennusarkkitehdit jäivät työttömäksi. Ennen lamaa koulutuspaikkoja myönnettiin runsaasti eri oppilaitoksiin eri puolelle Suomea, joten rakennusarkkitehteja koulutettiin ennen lamaa runsaasti. Nämä asiat yhdessä vaikuttivat siihen, että valtio päätti kokonaan lopettaa koulutuksen.

Uutta opetussuunnitelmaa on kehitetty laajalla yhteistyöllä muiden koulutuksen aloittavien ammattikorkeakoulujen kanssa. Nyström-Järvinen ja Väisälä esittelivät koulutuksen sisältöä. Mitä uutta koulutus sisältää verrattuna aikaisempaan koulutukseen? Lehtorit takasivat, että rakennusarkkitehtien taidot tulevat olemaan monipuolisempia nykyaikaisten suunnittelutöiden vaatimuksien mukaisesti. Tietotekniikka uudistuu koko ajan 3D-mallinnuksen myötä ja kansainvälisyystaitojakin tarvitaan. Projektityöskentelytaito, pääsuunnittelijan tehtävät ja korjausrakentaminen sisältyvät myös nykyiseen opetussuunnitelmaan.

Koulutuksesta kiinnostuneita

Kun hain insinööriopiskelijaksi Tampereen ammattikorkeakouluun, rakennusarkkitehdin koulutus oli vasta puhevaiheessa. Varmuutta koulutuksen alkamisesta ei silloin vielä ollut. Onneksi nyt koulutus aloitetaan uudelleen. Arkkitehtikoulutusta käytännönläheisempi rakennusarkkitehdin koulutus vaikuttaa mielenkiintoiselta ja on kiinnostavaa seurata miten tulevaisuuden uudet rakennusarkkitehdit työllistyvät ja mitä koulutus tulee pitämään sisällään.

TAMKissa ollaan innokkaasti aloittamassa ”uutta rakennusarkkitehdin koulutusta” ja siellä opiskelijat varmasti saavat hyvät opit sekä avaintaidot työelämää varten. Rakennusarkkitehtikoulutuksen puitteissa voit olla halutessasi yhteydessä lehtoreihin: minna.nystrom-jarvinen(at)tamk.fi tai pekka.vaisala(at)tamk.fi.

Teksti: Anniina Grönholm & Pirjo Sillman