Posts in the BioHub category

Teksti ja kuvat: Merja Hanhimäki ja Eija Lähteenmäki

Biotuote- ja prosessitekniikan uudet opiskelijat aloittivat opintonsa Kykylaakso/BioHub-oppimisympäristössä

Kykylaakso/BioHub on uudenlainen insinöörikoulutuksen oppimisympäristö, jonka pilottina toimivat Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksen ensimmäisen vuoden kevätlukukauden opinnot. Kykylaakso/BioHubissa sovelletaan tradenomikoulutuksessa jo vuosia käytössä ollutta tiimioppimista tuotantohyödykemarkkinoihin.

Uudenlaiseen oppimiseen siirtymisen taustalla oli havainto siitä, että yksittäiset suppeat opintojaksot voivat usein jäädä opiskelijalle irrallisiksi eikä opiskelija hahmota kokonaisuutta eikä näin pysty tarkasteleman opiskelemaansa alaa analyyttisesti. Syntyi halu parantaa opintojen aitoa työelämälähtöisyyttä, biotuote- ja prosessiteollisuuden alan kokonaisuuden hahmottamista ja ammatillisen kasvun tukemista sekä vahvistaa työelämävalmiuksia ja helpottaa kesätyön/harjoittelupaikan saantia jo opintojen alussa.

Kykylaakso/BioHub muodostuu kymmenestä opiskelijatiimien perustamasta tiimiyrityksestä, joissa kussakin on kuusi ensimmäisen vuoden biotuote- ja prosessitekniikan opiskelijaa. Kykylaaksossa toteutuu kevätlukukauden opetussuunnitelman mukainen oppiminen: ”Opiskelija tuntee biotuote- ja prosessiteollisuuden tärkeimmät prosessit, tuotteet ja ympäristönäkökohdat. Opiskelija tietää, mitkä asiat ovat tärkeitä yritys- ja liiketoiminnan kannalta sekä ymmärtää laadun, turvallisuuden ja viestinnän merkityksen yrityksen menestymisessä.”

Tiimivalmentajat opiskelijatiimien oppimismahdollisuuksien varmistajina

TyöskentelyäKullekin tiimiyritykselle on nimetty tiimivalmentaja. Opiskelijat rakentavat opiskelijatiimeissä yhteistoiminnallisten menetelmien avulla omaa oppimistaan valmentajien ohjauksessa. Valmennuspedagogiikka pohjautuu oppimiskäsitykseen, jossa oppija nähdään aktiivisena tiedon ja kokemusten prosessoijana yhteistoiminnallisissa oppimistilanteissa.

Menetelmän tavoitteena on tuottaa opiskelijalle sellaisia metakognitiivisia taitoja, joiden avulla on mahdollista selvitä paremmin myöhemmissä opinnoissa ja tulevissa työelämän tilanteissa. Metakognitiivinen ajattelu on taitoa tarkastella omaa oppimista, eritellä omia vahvoja ja heikkoja puolia sekä suunnitella, seurata ja arvioida omaa ja myös tiimin toimintaa.

Kummiyritykset opiskelijatiimien sparraajina

Tiimiyritysten kummiyrityksinä toimii kymmenen Biotuote- ja prosessitekniikan koulutuksen toimialoihin kuuluvaa todellista yritystä, jotka tulevat toimimaan opiskelijatiimien virtuaaliyritysten esikuvina ja sparraajina. Opiskelijatiimit toteuttavat ja innovoivat virtuaaliyrityksen toimintaa mahdollisimman aidolla tavalla. Kukin tiimi tekee oman liiketoimintasuunnitelman ideoiden tuotteet, niiden raaka-aineet, valmistusprosessit, asiakkaat, markkinat, kilpailijat, raaka-ainetoimittajat ym. hyödyntäen ideoinnissaan kummiyrityksen aitoa liiketoimintaa.

Kykylaakso/BioHubiin osallistuminen tuo monenlaisia hyötyjä myös kummiyrityksille: Ne voivat olla tukemassa ja kokemassa uudenlaista oppimista sekä olla mukana kehittämässä TAMKin insinöörikoulutusta. Yhteistyön myötä kummiyritykset saavat mahdollisuuden palkata kesätyöntekijöiksi ja mahdollisiin projektitoimeksiantoihin yritykseen jo valmiiksi perehtyneitä ja tuttuja opiskelijoita. Aloittavilla opiskelijoilla on tuoreita alaan liittyviä ideoita ja ajatuksia, joista kummiyritys voi niin ikään hyötyä. Kaiken lisäksi yhteistyö tarjoaa kummiyrityksille myönteistä näkyvyyttä TAMKissa, Pirkanmaalla ja valtakunnallisella Kokeileva Suomi -kiertueella.

Kykylaakso/BioHub mukana Kokeileva Suomi ja Experimental Tampere -projekteissa

SalikuvaInsinöörikoulutuksen uudenlainen tapa oppia on mukana edellä mainitulla valtakunnallisella Kokeileva Suomi -kiertueella.
Kokeilukulttuurin vahvistaminen on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Sen tavoitteena on löytää innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan ja palveluiden kehittämiseen.

TAMKissa järjestettiin perjantaina 13.1.2017 Experimental Tampere -tapahtuma osana Kokeileva Suomi -kiertuetta. Tapahtuman tarkoituksena oli tarjota keskustelufoorumi kaupungin ja yritysten edustajille, kaupunkilaisille sekä opiskelijoille ja oppilaitosten henkilöstölle mm. kaupungissa toteutettavan älykkään koulutuksen edistämiseksi. Kykylaakso/BioHubin opiskelijat osallistuivat tapahtumaan menestyksekkäästi esittelemällä yleisölle tiimiyritysten ensimmäisten toimeksiantojen tuotoksia.

Kykylaakso/BioHubin alku on ollut lupaava niin opiskelijoiden kuin valmentajienkin näkökulmasta. Käynnistyneestä toiminnasta saatavat kokemukset auttavat valmentajatiimiä kehittämään oppimisympäristöä kaikkia yhteistyön osapuolia yhä paremmin palvelevaksi.

kuva8

niin tervetuloa vierailemaan Hiilinielu Design Studiossa. Paikka on ennestään monelle TAMKilaiselle tuttu pääauditorion lämpiönä.

Kaikki sai alkunsa siitä, että BioHub tarvitsi käyttöönsä showroomin, joka toimisi samalla myös Campusravitan käytössä. Työn tilaajat kyselivät tammikuussa, olisiko sisustussuunnittelijaopiskelijoilla kiinnostusta lähteä projektiin mukaan.

Ja mehän tietysti tartuimme välittömästi syöttiin!

Helmikuun alussa oli ensimmäinen tapaamispalaveri, jonka jälkeen laitoimme hihat heilumaan kiireisen aikataulun vuoksi.

Tämä suunnittelutyö piti sisällään mm. useita yritysvierailuja, turvallisuusasioiden selvittelyjä sekä piirtämistä käsin sekä 3D-ohjelmalla.

Projektin puitteissa pääsimme suunnittelemaan ja piirtämään alusta alkaen mittasuhdekuvat tilattavien tuotteiden valmistamista varten, kuten rappukäytävän metsäteippaus, puhujanpönttö ja aaltopahvinen tilanjakaja.

Otimme suunnittelutyössä huomioon myös ympäristöystävälliset ratkaisut. Tämän puitteissa valitsimme julkisen tilan istuinkalustesarjan Kivikko, joka valmistetaan hukka-ja leikkuupaloista syntyneestä ylijäämästä.

Koko suunnittelutyön idean pohjana oli BioHubin toiminta, joten halusimme saatella kävijän ”hiilijalanjälkien” myötä metsän kautta puistomaiseen tilaan. Samalla halusimme, että tilassa on useita käyttötarkoituksia ja kalusteet ovat muunneltavissa. Tästä esimerkkinä teetätimme Kivikko istuimien päälle neljä liikuteltavaa pöytälevyä/tarjotinta, jolloin istuimet toimivat tarvittaessa myös laskutasona.

Hihat ylös käärimme tilan rakennusvaiheessa ja pääsimme askartelemaan mm. suunnittelemamme aaltopahvista valmistetun tilanjakajan asentamisen kanssa.

Menestyksekkäästi Hiilinielu Design Studion avajaiset potkaistiin käyntiin 30.3.2016.

Työ tekijäänsä opettaa, joten haluammekin kiittää tästä upeasta mahdollisuudesta TAMKin henkilökuntaa sekä erityisesti BioHub-tiimiä.

 

Kuvia tilasta ennen projektia:

Kuva1

kuva2

kuva3

Rakennusvaiheen kuvia:

kuva4

kuva5

Jälkeen kuvat:

kuva6

kuva7

kuva8

kuva9

kuva10

kuva11

kuva12

kuva13

 Teksti ja kuvat: Henrietta Murto ja Mervi Närvänen, TAMKin sisustussuunnittelijaopiskelijat

Kuva1
BioHubbening Y-kampuksella yhdisti TAMKin tekniikan, metsäalan ja liiketalouden osaamista noin 130 opiskelijan voimin.

 

Kolmipäiväisessä BioHubbening-innovointitapahtumassa eri alojen ja useista eri kansallisuuksista koostuvat opiskelijatiimit kilpailivat keskenään todellisten yritysmaailmasta peräisin olevien ongelmien kimpussa.

BioHubbening-tapahtuma integroitiin syksyn ensimmäisellä periodilla aloitettujen biotuote- ja prosessitekniikan, metsätalouden, konetekniikan, Environmental Engineering ja liiketalouden opintojaksoihin. Lisäksi mukaan mahtui vielä TAMKissa opiskelevia brasilialaisia opettajia. Näin muodostui todellisia monialatiimejä.

Tapahtuman valmistelu aloitettiin osallistumalla kesän 2014 kansainvälisille PulPaper messuille. BioHub-ständi herätti suurta kiinnostusta, yli 100 yritystä jätti yhteydenottopyyntönsä. BioHubbening-innovointitapahtumaan valittiin kolme yritystä. Kansainvälinen sellu- ja paperiyritys GL&V etsi uusia tapoja hyödyntää biojalostamoiden massanvalmistuslaitteistoja, tiivistevalmistaja TT Gaskets antoi kilpailijoiden tehtäväksi etsiä uutta biomateriaalia tiivisteisiin ja kuitumateriaalien tuottaja Ahlström haastoi puolestaan opiskelijoita kehittämään ympäristölle mahdollisimman haitattomia keinoja hankkiutua eroon lasikuitujätteestä.

Jokaisen yrityksen antaman toimeksiannon parissa työskenteli seitsemän opiskelijatiimiä etsien parasta ja idearikkainta ratkaisuehdotusta annettuun tehtävään tai ongelmaan. Tiimien apuna, sparraavina valmentajina toimivat TAMKin opettajat. Kilpailun tuloksena syntyneet innovatiiviset ja konkreettiset ratkaisuehdotukset jäivät kokonaisuudessaan yritysten myöhempäänkin käyttöön.

 

Kuva2

 

 

GL&V:n toimeksiannon voitti joukkue, joka ehdotti nokkoskuitujen muokkausta modernien biojalostamoiden prosessilaitteilla tekstiilien raaka-aineeksi. ”Eettisille tuotteille on kasvavat markkinat, kunhan ne osataan kaupallistaa ja suunnata oikein.”

TT-Gasketsin toimeksiannon voitti joukkue, joka rakensi ehdotuksensa superaine-nanoselluloosan varaan. Tiimi painotti, kuinka Suomella metsäalan jättiläisenä ja nanoteknologian edelläkävijänä on erinomaiset resurssit kehittää ja tuotteistaa nanoselluloosatiivisteitä.

Ahlströmin toimeksiannon voitti joukkue, jonka suunnitelmassa lasikuitujäte työstettiin energiaksi ja sementiksi. ”Samantapaisia ideoita oli muillakin, mutta tuomariston vakuuttivat ykkösjoukkueen ratkaisupainotteinen esitys ja yksityiskohtaisesti suunniteltu tuotantoprosessi”.

Samalla, kun kilpailun avulla etsittiin yrityksille ratkaisua annettuun toimeksiantoon, haluttiin edistää TAMKin tutkimus-, kehitys- ja yritysyhteistyötoimintaa. Tapahtumassa toteutettiin myös uudenlaista valmentajuusopettajuutta ja moderneja oppimiskäytänteitä. Tapahtuma huipentui kilpailun kolmannen päivän iltana järjestettyyn Gaala-tapahtumaan, jossa yritysten edustajat julkistivat ja palkitsivat valitsemansa parhaat tiimit.

Biotalouden aihepiiri kasvattaa nuoria ajattelemaan kestävää kehitystä ja tarjoaa lisäksi heille konkreettista kokemusta oman alan töistä. Yritykset puolestaan saavat käyttöönsä tuoreita ideoita, ja kaikki pääsevät verkostoitumaan. BioHubbening-tapahtuma järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa, mutta siitä on tavoitteena tehdä jokavuotinen perinne.

 

We will HUB again in 2015! Tervetuloa!
BioHubbening -tapahtuma TAMKissa 6.-8.10.2014

Teksti: Ulla Häggblom, koulutuspäällikkö